Agencja S&P potwierdziła rating Polski A- i utrzymała perspektywę stabilną. Według agencji ratingowej S&P polska gospodarka jest konkurencyjna z zróżnicowanym i stosunkowo silnym wzrostem PKB. Według agencji negatywnym czynnikiem jest sytuacja fiskalna, a zwłaszcza stosunkowo wysoki i rosnący dług publiczny i wciąż duża rola sektora publicznego w gospodarce. Zdaniem S&P w kolejnych latach wzrost gospodarczy nieco spowolni za sprawą planowanego przez rząd zacieśnienia polityki fiskalnej, co przełoży się na inwestycje oraz konsumpcję.

Reklama

Zdaniem S&P deficyt fiskalny wyniesie w 2012 r. 3,5%. Zdaniem S&P ocena Polski może zostać obniżona w przypadku gdyby rząd nie przyspieszył procesu konsolidacji fiskalnej po wyborach parlamentarnych co przełożyłoby się na wolniejszą redukcję deficytu fiskalnego. Co ciekawe S&P zaznaczył także, że dalsze powiększanie nierównowagi zewnętrznej może narazić rating na obniżenie.

W obliczu presji na ratingi gospodarek peryferyjnych strefy euro i USA utrzymanie ratingu Polski bez zmian z perspektywą stabilną potwierdza dobre oceny polskiej gospodarki przez zewnętrznych analityków i odzwierciedla utrzymanie stawek CDS na stosunkowo niskich poziomach przez rynek. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę większą skłonność do zmian ratingów przez agencje w ostatnim czasie istnieje spore ryzyko, że po wyborach parlamentarnych presja na zmianę ratingu mogłaby się nasilić w przypadku powolnych ruchów rządu w kwestii zacieśnienia polityki fiskalnej szczególnie w przypadku spowolnienia gospodarczego wynikającego z sytuacji za granicą. To stwarzałoby znaczne ryzyko dla złotego i obligacji w związku z możliwym ograniczaniem znacznych pozycji inwestorów zagranicznych na krajowym rynku długu.