Cena maksymalna akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej została ustalona na 146 zł - podano w aneksie do prospektu spółki. "Zgodnie z prospektem, akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z DM PKO BP pełniącym rolę oferującego, ustalili w dniu 10 czerwca 2011 r. cenę maksymalną sprzedaży akcji sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i osoby uprawnione w wysokości 146 zł" - napisano.

Reklama

Cena maksymalna akcji sporządzana jest na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych. Zgodnie z zapisami w prospekcie cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa niż ustalona cena maksymalna. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad mówił w ubiegłym tygodniu, że jego zdaniem zainteresowanie inwestorów indywidualnych ofertą akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie bardzo duże i pula przeznaczonych im akcji zostanie zwiększona z 25 proc. do 30 proc.

Oferta publiczna JSW obejmuje 39.496,196 tys. akcji, które stanowią 33,1 proc. kapitału spółki. Harmonogram oferty JSW zakłada, że 14 czerwca rozpocznie się przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych. Zapisy dla osób uprawnionych zakończą się 24 czerwca, a dla inwestorów indywidualnych 27 czerwca.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 13-28 czerwca. Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczną się 29 czerwca i potrwają do 1 lipca. Liczba akcji sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, nie może być mniejsza niż 5 ani większa niż 75 akcji sprzedawanych.

Roadshow związany z ofertą publiczną akcji JSW rozpoczął się w poniedziałek i potrwa 12 dni. W jego trakcie zarząd spółki ma zaplanowanych ponad sto spotkań z inwestorami w Polsce i za granicą. Debiut spółki zaplanowano na 6 lipca.

Reklama