"Biorąc pod uwagę wielkość pakietu akcji JSW S.A. w wolnym obrocie, Skarb Państwa oczekuje szybkiego zrealizowania jednego ze strategicznych celów tej transakcji - wprowadzenia JSW S.A. do indeksu WIG20" - poinformowano w komunikacie.

Reklama

Cena sprzedaży akcji JSW dla inwestorów indywidualnych, uprawnionych i instytucjonalnych została ustalona na 136 zł. Transza dla inwestorów indywidualnych została zwiększona do 26,88 proc. z 25 proc. oferowanych akcji Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ramach oferty wyniesie 39.496.196, w tym inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 10.118.563 akcji, osobom uprawnionym 499.904 akcji, a inwestorom instytucjonalnym 28.877.729 sprzedawanych akcji.

Cena maksymalna, sporządzona na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych, została wcześniej ustalona na 146 zł. 24 czerwca zakończyły się zapisy dla osób uprawnionych, a w poniedziałek 27 czerwca skończyły się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpoczęła się 13 czerwca i zakończyła we wtorek, 28 czerwca o godz. 17.00. Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczynają się 29 czerwca i potrwają do 1 lipca.

Zgodnie z harmonogramem oferty, debiut akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej planowany jest na 6 lipca. Po upublicznieniu JSW udział Skarbu Państwa pozostanie na poziomie 50,1 proc., a w wolnym obrocie znajdować się będzie 33,1 proc. akcji spółki.