Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad Meritum Bank ICB przez WCP Coperratief oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Spółka WCP Coperratief została utworzona potrzeby transakcji przez Wolfensohn Capital Partners. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zajmuje się wspieraniem przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. poprzez udzielanie kredytów i gwarancji oraz współpracę techniczną. WCP Coperratief oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będą sprawowały kontrolę nad Meritum Bank wspólnie z dotychczasowym właścicielem - Innova Financial Holding.

Reklama

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Urząd uznał, że przejęcie nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.