Katastrofy naturalne zubożą świat o ponad 1,5 bln dol. – wynika z opublikowanego wczoraj w Genewie raportu ONZ.

Reklama

Ryzyko strat ekonomicznych związanych z katastrofami potroiło się w ciągu ostatnich 40 lat, zwiększając je z 525,7 mld dol. do 1580 mld dol. Dla krajów rozwiniętych możliwość strat ekonomicznych spowodowanych powodziami wzrosła o 160 proc. w ciągu trzydziestu lat, podczas gdy potencjalne straty wywołane przez cyklony zwiększyły się o 262 proc.

Najbardziej narażone są kraje o niskim i średnim poziomie dochodu, ponieważ gwałtowny rozwój infrastruktury (dróg, szkół, szpitali) sprawia, że nie jest ona wystarczająco wytrzymała.