Wiceminister skarbu podkreślił w rozmowie z PAP, że resort skarbu dopracowuje strategię prywatyzacji grupy LOT. "Planujemy zakończyć proces prywatyzacji LOT do końca 2011 roku. Harmonogram musi być elastyczny. Pamiętajmy, że wielu regulatorów będzie musiało wydać stosowne decyzje, co siłą rzeczy może przesunąć pewne rozstrzygnięcia w czasie" - podkreślił. Chodzi m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklama

Gawlik zaznaczył, że Ministerstwo Skarbu Państwa chce, by harmonogram prywatyzacji grupy LOT zatwierdziła rada nadzorcza spółki.

Pytany, ilu inwestorów jest zainteresowanych udziałem w prywatyzacji PLL LOT, odparł: "Nie mamy jeszcze wybranego. Nie wyobrażam sobie, by na krótkiej liście był tylko jeden. Liczba inwestorów oscyluje wokół czterech".

"W ramach prywatyzacji całej grupy LOT chcemy zaoferować wszystkie te spółki, które zostały wyodrębnione w trakcie restrukturyzacji. Chodzi o EuroLot, LOT Catering, LOT Services oraz LOT Aircraft Maintenance Services. Chcemy, by aktywa tych spółek zostały postawione do ewentualnej dyspozycji potencjalnych inwestorów" - podkreślił.

Skarb Państwa ma w EuroLOT 62 proc. akcji, a PLL LOT - 38 proc. Z kolei LOT Catering należy do Regionalnego Funduszu Gospodarczego (spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa), LOT Services do LOT Cargo, a LOT Aircraft Maintenance Services do PLL LOT.

"Prywatyzacja grupy LOT ma nastąpić w pierwszym etapie przez podwyższenie kapitału. Równocześnie chcemy ustalić w drodze umowy, na jakich warunkach Skarb Państwa będzie sprzedawał kolejne pakiety umożliwiające inwestorowi objęcie w przyszłości większościowego udziału w LOT" - podkreślił Gawlik.Pytany, kiedy MSP zaprosi inwestorów do składania ofert wstępnych, odparł: "Doradca pozostaje w bezpośrednim kontakcie z potencjalnie zainteresowanymi inwestorami. Ten kontakt odbywa się na bieżąco".

Obecnie w spółce jest prowadzona restrukturyzacja we wszystkich obszarach jej działalności: majątkowej, zatrudnienia i organizacyjnej.

PLL LOT przewiózł w ubiegłym roku 4,5 mln pasażerów, co daje o 0,5 mln lepszy wynik niż w 2009 r., i tym samym zwiększył swój udział w rynku do 30 proc.

PLL LOT za 2010 r. odnotował stratę operacyjną w wysokości 160 mln zł. Z danych MSP wynika, że na koniec 2010 r. LOT zatrudniał 2305 pracowników, wobec 3470 w 2009 r. Łącznie zatrudnienie w grupie kapitałowej wyniosło 6967 osób.

Pod koniec maja 2009 r. Skarb Państwa i Towarzystwo Finansowe Silesia przejęły pełną kontrolę nad PLL LOT; w rękach pracowników znajduje się 6,93 proc. akcji spółki.