W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy: "Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie płacące podatku VAT. Osoby takie posługiwałyby się tylko numerem PESEL".

Reklama

To jeszcze nie wszystkie zmiany. Bo firmy, które nadal będą musiały się posługiwać numerem NIP, będą go dostawały od 1 stycznia 2011 roku od ręki, a nie jak dotąd, na drodze decyzji administracyjnej.

"Planuje się też, że 1 lipca 2011 roku ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Usprawni to i przyspieszy rejestrację podmiotów gospodarczych i nadawanie NIP" - pisze w komunikacie CIR.