W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy: "Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie płacące podatku VAT. Osoby takie posługiwałyby się tylko numerem PESEL".

To jeszcze nie wszystkie zmiany. Bo firmy, które nadal będą musiały się posługiwać numerem NIP, będą go dostawały od 1 stycznia 2011 roku od ręki, a nie jak dotąd, na drodze decyzji administracyjnej. 

"Planuje się też, że 1 lipca 2011 roku ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Usprawni to i przyspieszy rejestrację podmiotów gospodarczych i nadawanie NIP" - pisze w komunikacie CIR.