Resort skarbu wystawi na sprzedaż akcje stanowiące 85 proc. kapitału zakładowego PKS w Opolu. Pracownikom przysługuje prawo do 15 proc. walorów spółki.

Reklama

Ministerstwo poinformowało w piątek, że negocjacje mają dotyczyć głównie ceny za sprzedawany pakiet akcji oraz proponowanego przez potencjalnego inwestora programu rozwoju przedsiębiorstwa. Ma on obejmować m.in. zobowiązania: do podwyższenia kapitału, inwestycyjne.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej działa od ponad 60 lat. Zajmuje się m.in. przewozem pasażerów, handluje paliwem i częściami samochodowymi oraz dzierżawi nieruchomości. Przewozy pasażerskie stanowią ok. 64 proc. przychodów ze sprzedaży.

"Ze względu na przeprowadzaną restrukturyzację, w tym restrukturyzację zatrudnienia, powstają w spółce wolne pomieszczenia biurowe oraz tereny. Przedsiębiorstwo zagospodarowuje je, wydzierżawiając podmiotom gospodarczym pod prowadzoną działalność, która nie koliduje z główną działalnością spółki lub ją uzupełnia. Wpływy z tytułu dzierżawy stanowią 1,4 proc. przychodów ze sprzedaży" - podkreślił resort skarbu.