Poprzedni prezes PAA Michał Waligórski został odwołany 30 listopada 2010 r. przez premiera. Zgodnie z ustawą Prawo atomowe prezesa Państwowej Agencji Atomistyki powołuje premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra środowiska.

Reklama

Nabór taki rozpisano po odwołaniu Waligórskiego. Wyborem zajął się powołany przez ministra środowiska specjalny zespół. Znalazły się w nim osoby, których - jak głosi regulamin - "wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów".

Jednym z elementów procedury była rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawiał wizję funkcjonowania i restrukturyzacji PAA jako przyszłej instytucji dozoru jądrowego. Zespół wskazał kandydaturę Janusza Włodarskiego, informację o wyniku naboru opublikowała w środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Włodarski jest inżynierem, specjalistą od unieszkodliwiania i składowania odpadów radioaktywnych. Prawo atomowe głosi, że prezes PAA jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie określonym ustawą.