Urząd Regulacji Energetyki zgodził się na obniżkę cen gazu średnio o 3,23 proc. Zmienione ceny za paliwo gazowe obowiązywać będą od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku - poinformowało w komunikacie prasowym PGNiG.

Reklama

"Zgodnie ze zmianą Taryfy średnia obniżka ceny gazu wysokometanowego, a także gazu ziemnego zaazotowanego wyniesie 3,23 proc. Oznacza to, że rachunki tych odbiorców, którzy gotują na gazie obniżą się miesięcznie średnio o 31 groszy" - napisano w komunikacie.

"Nie ulegają natomiast zmianie stawki opłat sieciowych oraz stawki opłat abonamentowych. Bez zmian pozostają również ceny gazu ziemnego propan - butan powietrze i rozprężony" - dodano.

PGNiG wnioskowało o obniżenie poziomu obowiązującej do 31 marca 2011 r. taryfy na sprzedaż gazu w związku z wynegocjowanym od spółki Gazprom Export rabatem na dostawy gazu ziemnego. 29 października 2010 r. został podpisany kontrakt, zgodnie z którym 15 proc. wolumenu dostaw gazu objęte jest rabatem.

"Mając na względzie ilość już odebranego gazu z ww. kontraktu PGNiG SA przewiduje, że odbierze wolumen gazu ziemnego w wielkości uprawniającej do uzyskania rabatu w maksymalnej wysokości. W efekcie zmiany, średnia wysokość całkowitych opłat związanych z dostarczaniem gazu wysokometanowego dla odbiorców ulegnie obniżce o 2,3 proc." - napisano.

"W przypadku gazów zaazotowanych zmiana Taryfy zakłada spadek wysokości całkowitych opłat związanych z dostarczaniem gazu średnio o 2,3 proc. dla gazu podgrupy Lw oraz 2,05 proc. dla gazu podgrupy Ls" - dodano.