W piątek minął 14-dniowy termin zapłaty przez TP zasądzonego przez sąd arbitrażowy w Wiedniu odszkodowania na rzecz DPTG. Sąd przyznał DPTG około 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP S.A. W przeliczeniu to ponad 1,5 mld zł.

Reklama

"Telekomunikacja Polska, reprezentujące ją kancelarie prawne oraz niezależni eksperci z renomowanej angielskiej firmy konsultingowej uważają, że wysokość zasądzonej kwoty wielokrotnie przewyższa rzeczywistą wartość przedmiotu sporu z DPTG i tym samym, podobnie jak wiele elementów uzasadnienia wyroku, narusza podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce" - napisano w komunikacie prasowym TP SA.

TP uważa, że dbając o interesy swoich akcjonariuszy nie może dokonać płatności na rzecz DPTG bez wyczerpania wszystkich dostępnych środków prawnych. Zapowiada, że w wypadku wystąpienia przez DPTG o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wiedeńskiego sądu arbitrażowego w Polsce wniesie o jego odmowę.

"TP będzie miała możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniach przed sądem okręgowym, sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym. Czas trwania wszystkich tych postępowań zależeć będzie od orzeczeń sądów poszczególnych instancji oraz wyznaczanych przez nie terminów" - napisano w komunikacie.

Wynika z niego, że TP ma czas do 3 grudnia na odwołanie się od orzeczenia arbitrażowego do austriackiego sądu pierwszej instancji poprzez wniesienie skargi o jego uchylenie. Rozważa także użycie innych środków prawnych.

Rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego w Wiedniu dotyczy pierwszego okresu roszczenia DPTG - spółki zależnej GN Store Nord - wobec Telekomunikacji Polskiej.

TP i DPTG spierają się od 2001 roku o interpretację umowy z 1991 roku, na mocy której DPTG wykonało i zainstalowało dla poprzednika TP - przedsiębiorstwa Poczta Polska Telegraf i Telefon - połączenie światłowodowe. Według kontraktu, część zapłaty będzie miała formę części dochodu ze światłowodu przez 15 lat od instalacji. Strony nie zgadzają się co do kalkulacji tego przychodu.

W połowie 2008 roku sąd arbitrażowy postanowił rozdzielić roszczenie na dwa okresy i wydać w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie, co do określenia praw DPTG dla okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku. Główna kwota roszczenia DPTG za ten okres wynosi około 370 mln euro, a odsetki od tej kwoty wynoszą, według kalkulacji DPTG, około 300 mln euro.

Wcześniej łącznie DPTG domagało się za okres do 2007 roku 840 mln euro bez odsetek. TP kwestionuje zarówno podstawę powyższego powództwa, jak i kwotę roszczenia DPTG.