Projekt potwierdza przyjęte przez rząd plany. Stawki VAT wzrosną od początku przyszłego roku o 1 pkt proc. (tj. z 22 do 23 proc. i z 7 do 8 proc.). Podwyżka ma obowiązywać przez 3 lata, od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Reklama

Będzie tańsza żywność

Nowelizacja wprowadza równocześnie katalog towarów objętych preferencyjną stawką w wysokości 5 proc. Tą najniższą stawką objęte będą niektóre towary, które obecnie – ale tylko do 31 grudnia 2010 r., tj. do czasu wygaśnięcia derogacji uzyskanej przez Polskę – korzystają ze stawek obniżonych do 3 i 0 proc. (dotyczy to nieprzetworzonej żywności oraz książek i czasopism specjalistycznych). Obniżoną do 5 proc. stawką podatku objęte będą także podstawowe produkty żywnościowe, takie jak: chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki, obecnie opodatkowane według stawki 7-proc.
Ciekawe zmiany dotyczą książek i czasopism. Resort finansów proponuje, aby stawką 5-proc. zostały objęte czasopisma specjalistyczne oraz książki, także te wydane na dyskach, taśmach lub innych nośnikach danych. W tym ostatnim przypadku, aby można było zastosować najniższą stawkę podatku, wydawnictwo takie będzie musiało mieć odrębny numer ISBN.
Czasopisma niespecjalistyczne i gazety opodatkowane będą stawką 8-proc., natomiast pozbawione ISBN wydawnictwa na płytach i innych nośnikach danych – stawką 23-proc.

Nowe kary za kasy fiskalne

Resort finansów opracował też zmiany związane z kasami fiskalnymi. Przede wszystkim urządzenia te od 1 lipca 2011 r. będą dopuszczane do obrotu przez Główny Urząd Miar, o czym „DGP” pisał 2 września 2010 r. Obecnie zajmuje się tym resort finansów.
Za przeprowadzone badania będą pobierane opłaty na zasadach zbliżonych do obecnie pobieranych przez prezesa GUM za badanie urządzeń pomiarowych.
Jeśli podatnik wprowadzi do obrotu kasę, która wbrew deklaracji nie będzie spełniać funkcji, kryteriów i warunków technicznych, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na niego karę w wysokości 5 tys. zł.

Zwrot za budowę zostaje

W związku z podwyżką podstawowej stawki VAT do 23 proc. projekt nowelizacji wprowadza specjalne regulacje odnoszące się do zwrotu osobom fizycznym VAT na materiały budowlane. Przepisy te są konieczne, gdyż zasady ustalania kwoty zwrotu określone w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. zostały skonstruowane w odniesieniu do 22-proc. stawki VAT. Dzięki wprowadzanym przepisom od 1 stycznia 2011 r. do końca 2013 r. system zwrotu będzie obejmował również wydatki na materiały budowlane z podwyższonym VAT. W tym celu wprowadzony zostanie nowy wskaźnik zwrotu. W przypadku stawki 23-proc. kwota zwrotu będzie stanowiła 65,22 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur (dla stawki 22 proc. jest to 68,18 proc.).
Projekt wprowadza także zmiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są limity zwrotu związanego z budową i remontem.
Regulacje te spowodują, że mimo wzrostu stawki VAT zostaną utrzymane na obecnym poziomie kwoty, które może otrzymać osoba ubiegająca się o zwrot części podatku zapłaconego w cenie materiałów budowlanych.
Resort finansów zgodnie z zapowiedziami wprowadza także pewne uproszczenia w przepisach regulujących system zwrotu VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej (tzw. tax free). Możliwy ma być zwrot bezgotówkowy. Dotychczas, żeby odzyskać VAT trzeba było wracać po odbiór gotówki.