Wtorkowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., zaś dyskonta weksli 4,00 proc.

Reklama

RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji we wtorek na konferencji prasowej o godz. 16.00.