Na firmę została nałożona kara w wysokości 52,7 mln zł. Druga strona umowy – stacja paliw z Krasnegostawu – będzie musiała zapłacić 27,3 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy mogą się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklama

Orlen sprzedaje paliwo zarówno na własnych stacjach, jak i tych, z którymi ma zawarte tzw. umowy patronackie. Celem tego typu umów jest zobowiązanie się stacji do zakupu paliwa od Orlenu. Jedna ze znajdujących się w umowie patronackiej klauzul brzmiała: organizator sieci zastrzega sobie prawo do ustalania ceny sprzedaży paliw na stacji.

Zgodnie z przepisami zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest m.in. wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji polegające w szczególności na ustalaniu cen.