Chińska agencja ratingowa Dagong Global Credit Rating po raz pierwszy przyznała oceny kredytowe. Analitycy Dagong uznali, że obligacje USA są mniej bezpieczne od chińskich, które dostały taką samą ocenę, jak papiery dłużne Niemiec. Dagong ocenił także Polskę. Ma ona poziom "A", czyli tak, jak widzą nas zachodnie agencje ratingowe.

Reklama

Agencja Dagong przyznała USA ocenę AA. Wielka Brytania i Francja są na poziomie AA-, a Belgia, Hiszpania i Włochy na poziomie A-, tym samym, co Malezja. Tymczasem Chiny otrzymały ocenę AA+, podobnie jak Niemcy, Holandia i Kanada. Najwyższe ratingi AAA Dagong przyznał Norwegii, Danii, Szwajcarii oraz Singapurowi, a także Australii i Nowej Zelandii. Dagong oskarża prestiżowe agencje ratingowe Zachodu: Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch o podejście ideologiczne i złą metodologię.

Więcej informacji: Chińska agencja ratingowa Dagong nie wierzy w bezpieczeństwo długu USA i połowy Europy