Operator dostarcza Totalizatorowi system do obsługi spiętych w sieć ponad 12 tys. terminali w całej Polsce. Cena brutto terminala zaproponowana przez zwycięskie konsorcjum wyniosła 1 950,78 zł, co - jak podał TS - jest ceną kilkakrotnie niższą od obecnej.

Reklama

Jak powiedział na konferencji prezes TS Sławomir Dudziński, warunki planowanej umowy pozwolą zaoszczędzić średnio ponad 113 mln zł brutto rocznie, w okresie 2011-2018. Spółka szacuje, że w ciągu tego okresu zaoszczędzi na tym ok. 793 mln zł. Dane te są oparte na prognozach przychodów TS. Nowa umowa - zdaniem przedstawicieli spółki - jest też znacznie bardziej elastyczna od obecnej i daje Totalizatorowi możliwości wprowadzenia nowoczesnych produktów.

"Podstawowe założenia to optymalizacja i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez spółkę w ramach usług zakontraktowanych z operatorem, poprawa warunków obecnie obowiązującej umowy" - powiedział na konferencji Dudziński. Dodał, że w poniedziałek minister skarbu zatwierdził decyzję zarządu TS o wyborze operatora.

Przewodniczący komisji przetargowej Wojciech Bartoszek podkreślił, że umowa będzie gwarantowała m.in. serwis sprzętu oraz nowe elementy wyposażenia punktów sprzedaży (czytniki kuponów, terminale). TS będzie mógł też naliczać kary umowne np. za przekroczenie czasu usuwania błędów systemu informatycznego. "Na koniec naszej umowy wykonawca zobowiązał się odkupić i zutylizować sprzęt, który nam już nie będzie potrzebny do dalszego prowadzenia naszego biznesu" - powiedział Bartoszek.

Przedstawiciele spółki poinformowali też, że data podpisania umowy zostanie wyznaczona w ciągu najbliższych 24 godzin. "Umowa została już parafowana przez obie strony. Sam fakt podpisania nastąpi tak szybko, jak tylko się zbierzemy z konsorcjum" - zaznaczył prezes TS. Konsorcjum będzie otrzymywało od TS 0,92 proc. rocznych przychodów spółki. To - na podstawie prognozowanych przychodów spółki - ok. 285 mln zł w skali 7 lat.

Przetarg na wybór nowego operatora gier liczbowych i systemów towarzyszących Totalizator Sportowy uruchomił na początku kwietnia. 5 maja cztery podmioty złożyły swoje oferty - konsorcjum firm Data Trans sp. z o.o. z Warszawy oraz Gtech Corporation z USA, Intralot SA z Grecji, Scientific Games INT z Austrii oraz ZPR S.A. z Warszawy. Do kolejnego etapu przetargu ze względów formalnych nie zostało dopuszczone ZPR S.A. z Warszawy.

Obecnie operatorem TS jest Gtech Polska. 30 listopada 2011 roku kończy się jej umowa z polską spółką. Do tego czasu TS musi mieć już wdrożony nowy system. Proces wyboru operatora w Totalizatorze Sportowym nadzorował minister skarbu Aleksander Grad. Umowa z potencjalnym operatorem nie będzie objęta klauzulą poufności. TS będzie musiał wystąpić o opinię do ministra finansów przed zawarciem ostatecznej umowy.

Totalizator Sportowy jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Realizuje monopol państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych.