Przedłużony okres udzielania pomocy publicznej wiąże się z zobowiązaniem banków do zapłaty wyższych prowizji za gwarancje państwa. "Ma to zachęcić banki do samofinansowania, bez wsparcia ze strony państwa, oraz ograniczyć zakłócenia konkurencji" - czytamy w komunikacie, jaki Komisja Europejska przesłała PAP.

Komisja wyjaśnia, że "przedłużenie programów gwarancji uzależnione jest od wyższych prowizji pobieranych przez państwo, a w przypadku banków, które w dalszym ciągu są mocno uzależnione od tych gwarancji, od oceny rentowności".

Zdecydowana większość programów wspierających instytucje finansowe, miała zapewnić stabilność finansową w 2008 i 2009 roku i wygasa pod koniec czerwca. Niektóre państwa członkowskie zwróciły się jednak z prośbą o ich przedłużenie. Program był już raz przedłużony 9 lutego 2010 r