W największych firmach nie powinno być ograniczenia płac dla prezesów, a o ich wynagrodzeniach powinien decydować rynek - uważają doradcy premiera Donalda Tuska, a informuje o tym "Parkiet".Zdaniem członków działającej przy premierze Rady Gospodarczej, wynagrodzenie członków zarządów najważniejszych firm powinien ustalać indywidualnie, wg zasad rynkowych, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń powoływany przez premiera.

Reklama

Oznaczałoby to konieczność uchylenia ustawy tzw. kominowej, regulującej płace w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Prezesi w firmach prywatnych o podobnym profilu zarabiają znacznie więcej.