A mowa o Polsce. Żywność jest u nas dużo tańsza od europejskiej średniej. Najdrożej posiłki kosztują bowiem mieszkańców Norwegii, Irlandczyków, Duńczyków, czy Finów, którzy muszą płacić prawie dwa razy tyle co Polacy.

Z ogólnego zestawienia za rok 2009 wynika, że obok Polski tanimi pod względem cen żywności krajami są Rumunia i Bułgaria, gdzie ceny też są o ponad 30 proc. niższe niż średnio w UE. Natomiast w Danii ceny są o 40 proc. wyższe niż średnia unijna, co oznacza, że wynoszą ponaddwukrotnie więcej niż w Polsce. Drogo jest także w: Irlandii, Finlandii, Luksemburgu, Austrii, Belgii, Niemczech i Francji.

W rankingu uwzględniono w sumie 500 podobnych artykułów spożywczych z 37 krajów europejskich. Okazało się, że poza UE najtaniej jest w Macedonii (połowa średniej unijnej, czyli jeszcze taniej niż w Polsce) zaś najdrożej w Norwegii, gdzie ceny są średnio trzy razy wyższe niż w Macedonii.

Ze szczegółowej analizy wynika, że w Polsce można kupić najtańsze w całej UE mięso i wędliny (44 proc. taniej niż w UE) oraz nabiał i jajka (37 proc.). Jeśli chodzi o pieczywo, makarony i inne produkty zbożowe, to o kilka procent taniej niż w Polsce jest w Bułgarii. Najtańsze ryby są na Litwie, zaś najdroższe - w Belgii.

Polska należy do krajów, gdzie papierosy i tytoń są wciąż niemal dwukrotnie tańsze niż średnio w UE (ceny niższe o 48 proc.), choć jeszcze taniej jest w Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Węgrzech. Poza UE, najbardziej atrakcyjne pod tym względem są kraje byłej Jugosławii oraz Albania.

Polska traci natomiast palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o napoje alkoholowe: najtaniej jest w Rumunii, Bułgarii oraz Hiszpanii i na Węgrzech. Najdrożej w Finlandii, Irlandii, Szwecji oraz Danii. W Polsce ceny alkoholu są niższe o 11 proc. niż średnio w UE - wynika ze statystyk Eurostatu.