Religia coraz częściej wpływa na pracę. Amerykańska Komisja Równych Szans na Zatrudnienie (Equal Employment Opportunity Commission) odnotowała w zeszłym roku 2541 skarg związanych z dyskryminacją religijną. Coraz więcej osób żąda w nich przestrzegania swoich praw ze względu na wyznawaną wiarę.

Niestety, przepisy są mało dokładne i do końca nie wiadomo, na jak duże ustępstwa iść musi pracodawca. Z tego względu pozytywnie rozpatrywanych jest od 4 do 10 proc. spraw. A skarżący się taksówkarze czy farmaceuci mogą się nawet liczyć z możliwą karą. Bo tak może się skończyć odmowa wykonywania obowiązków, na które dostali licencje.