Najważniejszym założeniem reformy finansów publicznych będzie likwidacja wielu państwowych instytucji. Zlikwidowane zostaną m.in. wszystkie zakłady budżetowe, czyli np. zakłady administrujące mieniem komunalnym. Przestanie też istnieć wiele gospodarstw pomocniczych (np. hoteli pracowniczych przy szpitalach). Do likwidacji pójdą samorządowe fundusze celowe (np. fundusze gospodarki zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz część agencji rządowych.

W przypadku tych ostatnich nie wiadomo dokładnie, ile z nich zostanie zlikwidowanych. Wiadomo jedynie tyle, że nie przestanie istnieć na razie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego. Nie będzie też zlikwidowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reforma ma obniżyć deficyt finansów publicznych, czyli roczne nadpłaty na utrzymanie państwa, finansowane z pieniędzy podatników. Ponadto reforma ma pomóc w finansowaniu nowych wydatków państwa, czyli m.in. becikowego i waloryzacji rent i emerytur. Propozycje zmian przedstawi dziś szefowa resortu finansów, wicepremier Zyta Gilowska i premier Jarosław Kaczyński.