Prywatni inwestorzy - nawet jeśli mają więcej ludzi w zarządach niż Skarb Państwa i posiadają większościowe pakiety akcji w tych spółkach - to i tak nie mogą bez zgody ministra skarbu podejmować pewnych decyzji. Jakich? Na przykład dotyczących sprzedaży swoich akcji lub przeniesienia siedziby za granicę.

Komisji Europejskiej się to nie podoba. Zakwestionowała właśnie ustawę o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa w spółkach strategicznych - pisze "Gazeta Prawna". Komisja żąda zrównania pozycji Skarbu Państwa z innymi akcjonariuszami, proporcjonalnie do liczby posiadanych głosów w zarządach lub Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA).

"Gazeta Prawna" donosi, że władze w Bruksli kwestionują też obecność miedziowego koncernu KGHM na liście spółek strategicznych. Zdaniem Brukseli, nie jest to spółka o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski.