Polska i Litwa podpisały dziś list, w którym wyznaczono kolejowe przejście graniczne dla Rail Baltica, czyli Mockawa-Trakiszki. To pierwszy krok na drodze do jej uruchomienia. Cał trasa z Berlina do Helsinek ma powstać do 2013 roku. A w 2015 roku pomknie po niej pierwszy pociąg do Helsinek.

Minister transportu Jerzy Polaczek, który z ramienia naszego rządu podpisał dziś list, twierdzi, że budowa Rail Baltica jest priorytetowym projektem Polski na lata 2007-2013. Na modernizację dróg kolejowych i przystosowanie torów do wymagań Rail Baltica wydamy w tym czasie około 100 mln euro (400 mln złotych).

Z kolei litewski minister transportu Algirdas Butkeviczius podkreślił, że największym problemem dla Litwy będzie dostosowanie szerokości jej torów kolejowych do standardów obowiązujących w Europie. Obecnie tory kolejowe na Litwie są szersze - takie jak na obszarze byłego ZSRR.