1. Trzy siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu). Roczne koszty przewożenia dokumentów z Brukseli do Strasburga, gdzie parlament obraduje przez kilka dni w miesiącu, wynoszą około 200 mln euro.

2. Rabat w płaceniu składki do UE dla Wielkiej Brytanii, jednego z najbogatszych państw UE. Finansowanie tej ulgi spada także na kraje biedniejsze, w tym Polskę.

3. Hodowla kur dla jaj produkcyjnych powinna spełniać określone parametry wyposażenia każdej klatki. Powinny się w niej znaleźć między innymi urządzenia do ścierania pazurów.

4. Placówki żywienia zbiorowego powinny prowadzić specjalną dokumentację dotyczącą zmywania naczyń z informacjami o temperaturze wody, godzinach mycia i używanych środkach myjących.

5. Tak zwana powierzchnia zmywalna, czyli lamperie czy kafelki w szpitalach, przychodniach, gabinetach zabiegowych powinny - zdaniem unijnych urzędników - wynosić dokładnie dwa metry i pięć (!) centymetrów.

6. Podgrzewane kilkakrotnie potrawy (jak np. bigos) są niebezpieczne dla naszego zdrowia i powinny zniknąć z restauracyjnego menu.

7. Szare wilki powinny być hodowane w zoo zimą w temperaturze plus 10 stopni Celsjusza.

8. Padłe domowe zwierzę przed pochowaniem trzeba gotować "pod ciśnieniem w temperaturze 130 stopni przez co najmniej pół godziny".

9. Jedna z unijnych dyrektyw uczy, jak obchodzić się z drabiną. Otóż można jej używać tylko przez krótki czas i musi być ona ustawiona tak, by pracownik nie spadł. "Drabiny przenośne powinny stać na stałym podłożu, tak aby poprzeczki pozostawały w układzie poziomym".

10. Badanie grubości miąższu w wiśniach czy krzywizny w bananach, weszło już do programów kabaretowych.