Chłopi będą mogli produkować biopaliwa tylko z własnych surowców i jedynie na własne potrzeby, bez prawa do sprzedaży. Nadzór w gospodarstwach rolnych będzie sprawowała Agencja Rynku Rolnego.

Lansowana przez rząd Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma dostosować polskie prawo do rozwiązań Unii Europejskiej i umożliwić osiągnięcie 5,75-proc. udziału biokomponentów w rynku paliw w 2010 roku.

Wysokość udziału biokomponetów w paliwach będzie określana co trzy lata przez rząd, na podstawie możliwości surowcowych oraz wytwórczych branży paliwowej. Najpopularniejszymi biopaliwami są olej rzepakowy stosowany zamiast oleju napędowego oraz alkohol spożywczy (etylowy) lany do banków jako dodatek do benzyny.