Nasz rodak zostanie wicedyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przed Plewą żadnemu Polakowi nie udało się zająć najwyższego rangą stanowiska w Komisji Europejskiej - dyrektora bądź wicedyrektora generalnego. Tymczasem Czechy i Węgry od wielu miesięcy mają po dwóch urzędników tak wysokiego szczebla.

Do zadań Plewy należeć będzie m.in. udział we wszystkich negocjacjach i dyskusjach dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, na forum międzynarodowym i unijnym.

Jerzy Plewa (51 lat) - w latach 1997-2004 wiceminister rolnictwa i główny negocjator ds. rolnych w okresie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej - zasiadał ostatnio w radzie nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej, a także był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego ds. sektora rolnego.