Decyzje EBC będą miały duży wpływ na nasze życie. Powody do obaw mogą mieć zwłaszcza osoby spłacające kredyty zaciągnięte w walutach, w tym również we frankach szwajcarskich. Tamtejszy bank centralny jest bowiem wpatrzony w EBC jak w obraz i zwykle powiela ruchy „starszego brata”.

"Nie wykluczam, że podwyżki mogą jednorazowo wynieść więcej niż 0,25 proc." – ostrzega członek rady EBC Nicholas Garganas. Zapowiada również, że stopy mogą być podnoszone częściej niż raz na kwartał.

Europejski Bank Centralny podwyższył już stopy procentowe podczas swojego posiedzenia 8 czerwca. Główna stopa procentowa Eurolandu wzrosła wówczas od 0,25 proc. do 2,75 proc. Czerwcowa podwyżka była już trzecią w strefie euro od grudnia 2005 r.