Dzięki nowym przepisom, szansę dostaną bimbrownicy. Niebawem mogą zostać szanowanymi przedsiębiorcami - wytwórcami alkoholi regionalnych. Możliwa będzie też legalizacja produkcji Śliwowicy Łąckiej, która - choć opatentowana - nadal jest pędzona w ukryciu. Projekt ustawy określa bowiem warunki, jakie trzeba spełnić przy produkcji lub rozlewaniu napojów spirytusowych.

Przepisy zagwarantują również ochronę oznaczeń geograficznych dla napojów alkoholowych produkowanych w Polsce. Planowane jest też stworzenie systemu odróżniania napojów spirytusowych ze względu na jakość i miejsce produkcji.