Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad jest przychylny staraniom Polskiej Grupy Energetycznej o zakup od resortu blisko 83 proc. Energi. "Jakie lepsze aktywa do kupienia dla PGE znajdą się w najbliższych latach niż Energa? Nie mówię, że cokolwiek jest przesądzone, ale nie odbierajmy spółce z udziałem Skarbu Państwa prawa do prowadzenia długofalowej strategii" - powiedział Grad w środę na Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach.

Minister przypomniał, że o przejęcie Energi starają się też firmy z państwowymi udziałowcami z Czech i Francji. Resort podał we wtorek, że wstępne oferty na kupno Energi złożyło osiem podmiotów, nie podając nazw inwestorów. O złożeniu ofert poinformowało już PGE, CEZ, Penta oraz Kulczyk Investments.

Wcześniej, wśród zainteresowanych kupnem Energi, wymieniano również francuskie GDF Suez i EDF, ale oba podmioty nie udzieliły komentarza w tej sprawie. Z kolei PGNiG, RWE i Vattenfall Poland podały, że nie złożyły ofert.

Gdańska Energa jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie ze strategią na lata 2009-2015, łączne inwestycje Grupy Energa do końca 2015 roku wyniosą ponad 22 mld zł. DM BZ WBK wycenia wartość Energi na 6-6,5 mld zł, tym samym wartość sprzedawanego pakietu to 5-5,4 mld zł.