Decyzję tę podjęto w reakcji na poniedziałkowy spadek kursów akcji na irlandzkiej giełdzie o rekordowe 12,7 procent i szerzące się pogłoski o wycofywaniu milionerskich depozytów z banków.

Reklama

Gwarancje dotyczą sześciu banków o krajowym kapitale: Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Anglo-Irish Bank Corp., Irish Life&Permanent, Irish Nationwide Building Society oraz Educational Building Society. Z ochrony wyłączono klientów działających w Irlandii banków zagranicznych, które podlegają stosownym przepisom swych państw macierzystych.

Rządowe gwarancje rozciągają się na wszystkie zobowiązania krajowych banków, także wobec ich kredytodawców zagranicznych - w razie konieczności zostaną oni spłaceni przez budżet państwa.