Zatwierdzony we wrześniu plan zakładał, że na kontach Funduszu w przyszłym roku znajdzie się około 54 mld zł. Powstawał on kilka miesięcy wcześniej, kiedy nikt jeszcze nie przypuszczał, w jak fatalnym stanie znajdzie sie światowa gospodarka.

Reklama

NFZ mówi, że w sprawie obniżki budżetu na nasze leczenie decyzja jeszcze nie zapadła, ale nie będzie ona większa niż miliard złotych.

Fundusz nie mówi na razie nic o tym, o ile zmniejszą się jego wpływy, jeśli prezydent podpisze nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje likwidację podatku Religi. Jest to 12-procentowa opłata od składek z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, którą płacą firmy ubezpieczeniowe na leczenie ofiar wypadków.