Obecne zawirowania na rynkach światowych powodują znaczne wahania kursów walut. Jednego dnia euro kosztuje 4,17 zł, następnego 4,08 zł. Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje i kurs euro będzie rósł do 1 października 2010 r., od 1 stycznia 2011 r. konieczna może okazać się podwyżka akcyzy, m.in. na papierosy i olej napędowy. Wszystko dlatego, że po kursie euro z 1 października oblicza się minima unijne w opodatkowaniu akcyzą, które trzeba stosować od przyszłego roku.

Reklama

Przeliczanie walut

Jacek Kapica, wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy akcyzy, stwierdza, że kurs euro na 1 października jest jeszcze nieznany i mowa o podwyżkach akcyzy w związku z tym byłaby spekulacją. "Obecnie kurs euro wynosi między 3,90 a 4,05 zł. Jego wahania związane są z przejściowymi turbulencjami na rynkach międzynarodowych. Gdy sytuacja na rynkach się uspokaja, kurs euro wraca do normy" - ocenia Jacek Kapica.

Wiceminister dodaje, że prognoza MF – 3,85 zł na 1 października 2010 r. jest realna. Kurs będzie aktualizowany, gdy obecny projekt zmiany ustawy akcyzowej dostosowującej stawki na wyroby tytoniowe do nowej dyrektywy resort będzie przedstawiać Radzie Ministrów (czyli na koniec sierpnia)."Na razie obserwujemy sytuację i nie podejmujemy nerwowych ruchów" - stwierdza Jacek Kapica.

Więcej informacji: Może wzrosnąć akcyza na papierosy i olej

p