Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów niż te, które strony ponoszą przy zawarciu standardowej umowy najmu. Koszty te można jednak znacznie ograniczyć. Trzeba zapłacić m.in. też za potwierdzenie podpisu właściciela lokalu, do którego w razie egzekucji przeprowadził się najemca, oraz za sporządzenie świadectwa energetycznego.

Reklama

"Ustawa nie reguluje, kto, wynajmujący czy najemca, ponosi koszty zwarcia umowy najmu okazjonalnego, co oznacza, że kwestia ta zależy od woli stron" - zauważa Sylwia Galiszkiewicz, radca prawny z wrocławskiego oddziału kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.

Od zapisów także zależy, czy wymagane będzie spełnienie wszystkich przewidzianych przez ustawodawcę formalności. Nie wszystkie dokumenty lub szczególne formy oświadczeń są obligatoryjne.

Wiecej informacji: Najem okazjonalny droższy o kilka tysięcy złotych

p