Cena maksymalna akcji PZU w ofercie publicznej wynosi 312,50 zł, poinformowała spółka. Oznacza to, że wartość IPO tej spółki wyniesie ok. 8 068 mln zł brutto. Debiut największego ubezpieczyciela planowany jest na 14 maja. Akcje pracownicze pozwolą pracownikom PZU zarobić krocie na giełdowym debiucie spółki

Reklama

"Zasady składania zapisów: Każdy Inwestor Indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje. Minimalna wielkość zapisu to 3 akcje, maksymalna to 30 akcji. […] Zapis składany jest po cenie 312,50 PLN" - podał Dom Maklerski PKO BP, pełniący rolę oferującego, w komunikacie na stronie internetowej.

W ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko oraz Kappa (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9 proc. kapitału zakładowego PZU (18 911 153 akcje). Z tego 14,9 proc. akcji oferuje Kappa, a 7 proc. - Eureko. Dodatkowo, Eureko może zaoferować 3 proc., a Skarb Państwa - do 5 proc. akcji PZU. W sumie oferta obejmuje do 29,9 proc. akcji (do 25 819 337 szt.).

Więcej informacji: Wielki debiut PZU: Cena maksymalna w ofercie publicznej wynosi 312,5 zł.

p