Pieniądze przeznaczone są głównie na szkolenia przyszłych przewodniczących grup roboczych, organizację i obsługę spotkań, działania promocyjne i informacyjne oraz kulturalne. W 2011 roku wydatki wzrosną ponad dwukrotnie.

Reklama

Nasz budżet na ten cel w porównaniu z wydatkami innych państw oceniany jest jako średni. Szwecja, która przewodniczyła pracom UE w drugiej połowie 2009 r. wydała ok. 100 mln euro, rok wcześniej Francja wydała 150 mln euro, a Czechy 130 mln euro.

Nasze przewodnictwo w UE przypada na drugą połowę 2011 r.