"Złożenie prospektu to ważny krok na drodze do realizacji postanowień porozumienia zawartego przez głównych akcjonariuszy PZU oraz wprowadzenia akcji spółki na Giełdę Papierów Wartościowym w Warszawie" - twierdzi prezes firmy, Andrzej Klesyk. Na razie nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy PZU trafi na warszawski parkiet - o tym zadecydują akcjonariusze.

Reklama

Firma ma znaleźć się na giełdzie w myśl ugody zawartej między Skarbem Państwa a holenderskim koncernem Eureko.