Jak podkreślił, odbudowa po kryzysie wymaga to zsynchronizowanego wysiłku w walce z bezrobociem. "Banki muszą odegrać centralną rolę w zapewnieniu kredytów dla gospodarki (...). Obsługa konsekwencji kryzysu na rynku pracy i w finansach publicznych przedstawia kolejne wyzwanie" - mówił Trichet niemieckiej gazecie.

Reklama

"Deficyty budżetowe w strefie euro muszą zostać zredukowane najpóźniej do 2011 roku, w niektórych krajach na samym początku 2010 roku, w celu utrzymania wiarygodności finansów publicznych" - dodał szef EBC.