Bezrobotny, który rozpocznie od stycznia pobierać zasiłek, zyska na tym nawet kilkaset zł. Obecnie podstawowy zasiłek wynosi 575 zł. Bezrobotny, który jeszcze w tym roku rozpoczął jego pobieranie, będzie otrzymywał go w tej kwocie także po 1 stycznia 2010 r. Ten, który rozpocznie jego pobieranie po tej dacie, przez pierwsze trzy miesiące będzie otrzymywać 717 zł, a przez pozostały okres 563 zł. Przez sześć miesięcy dostanie więc 3840 zł. Gdy rozpocznie pobieranie zasiłku w tym roku, otrzyma 3450 zł.

– Nie zauważyłam, aby podniesienie zasiłku spowodowało, że zainteresowani odkładają rejestrację na styczeń – mówi Elżbieta Maćkowiak, kierownik referatu ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Podkreśla, że urzędnicy informują osoby bez pracy o tym, że już za niespełna dwa tygodnie zasiłek będzie wyższy.

– Zainteresowany może sam wyliczyć, kiedy otrzyma więcej zasiłku, czy rejestrując się w grudniu, czy w styczniu – mówi Mirosława Leszczyńska kierownik działu ewidencji świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

>>> Więcej na gazetaprawna.pl

p