Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej, obradujący w środę w Brukseli, porozumieli się w sprawie ustanowienia nowych organów europejskiego nadzoru finansowego, które UE wprowadza w odpowiedzi na kryzys - dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych.

Reklama

>>>Czy bank może być zbyt duży, by upaść

Przyjęte rozporządzenia przewidują powstanie Europejskiej Rady Oceny Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Council - ESRC) z udziałem szefów 27 banków centralnych, która ma brać pod uwagę wszelkie informacje kluczowe dla stabilności finansowej i skutecznie reagować, wydając krajom, grupom krajów albo całej UE zalecenia odpowiedniego działania (nadzór makroostrożnościowy).

Ponadto powstaną trzy unijne organy nadzorcze dla poszczególnych rynków finansowych: bankowości, papierów wartościowych oraz ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych. Będą one wchodzić w skład Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, do którego wejdą także krajowe organy nadzoru. Zajmą się nadzorem poszczególnych instytucji finansowych (nadzór mikroostrożnościowy). Do Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych będzie też należało sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad agencjami ratingowymi.

>>>Nadzór finansowy prześwietli Bieleckiego

Reklama

Przyjęty przez kraje członkowskie kompromis może być jeszcze zmieniony w toku prac w Parlamencie Europejskim. Wejście w życie nowych regulacji ma nastąpić już w przyszłym roku.