Nadzwyczajna Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, jeżeli konsument stanie się niewypłacalny z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, to będzie mógł sam opracować plan spłaty wierzycieli, a następnie zrealizować go.

Reklama

Dopiero gdy nie wykona planu, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe polegające na sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika i podzieleniu uzyskanej kwoty między wierzycieli. Bardziej korzystne procedury upadłości, zgodnie z którymi konsument nie będzie tracił swojego mieszkania, będą przewidziane wyłącznie dla konsumentów, którzy stali się niewypłacalni wskutek wyjątkowych niezależnych od siebie okoliczności. Aby z tej procedury skorzystać, nie można zaciągać zobowiązań, gdy jest się niewypłacalnym. Nie można też stracić pracy z przyczyn leżących po swojej stronie albo wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Więcej informacji: Po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie straci mieszkania

p