Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej (PGK), które wykonują zadania gmin w zakresie usług cmentarnych, naruszają prawo antymonopolowe. Ich bezprawne działania polegają m.in. na zastrzeganiu, że żadna firma, poza przedsiębiorstwem komunalnym, nie może wykonywać na cmentarzu konkretnych usług pogrzebowych.

Reklama

Usługi związane z chowaniem zmarłych dzielą się na usługi cmentarne, które polegają na utrzymywaniu cmentarza komunalnego i wykonywaniu czynności zarządcy, oraz na usługi pogrzebowe, czyli m.in. wykopywanie grobu, transport, pochówek.

Więcej informacji: Zarządy cmentarzy blokują dostęp konkurencji

p