Jak nowe świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy (wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia), a także dotychczasowe 500 plus wpłynie na aktywność kobiet na rynku pracy w pocovidowej rzeczywistości?

Reklama
Przede wszystkim nie można porównywać skutków obecnego świadczenia z jego pierwowzorem wprowadzonym 1 kwietnia 2016 r. Wtedy kluczowym jego elementem był próg finansowy, od którego było dostępne. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymywała rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. I to ten fakt – ograniczenie dochodu pozwalające uzyskać większe świadczenie, bardziej niż same pieniądze, wpływał na decyzję kobiet o pozostaniu w domu.
Skąd to wiadomo?
Mamy nowe badania, dosłownie sprzed kilku dni, które to wyraźnie pokazują, choć są różne metodologicznie. To opracowania Jana Gromadzkiego z Instytutu Badań Strukturalnych SGH oraz Filipa Premika z ośrodka GRAPE. Potwierdzają wcześniejsze przewidywania CenEA (Centrum Analiz Ekonomicznych) oraz badania mojego zespołu, wskazujące na spadek podaży pracy wśród kobiet w czasie obowiązywania pierwszej odsłony świadczenia o 2–3 pkt proc. Jednocześnie wskazują, że 500 plus w obecnym kształcie nie ma istotnego wpływu na aktywność zawodową rodziców.
Reklama