Łódzkie po raz kolejny znalazło się w czołówce województw, w których żyje się najgorzej pod względem zdrowotnym. Tamtejsi mieszkańcy są najbardziej narażeni na nadmierne picie alkoholu, palenie tytoniu, nadwagę i zanieczyszczone powietrze. Na drugim krańcu mapy znajduje się Podkarpackie. Wpływ negatywnych czynników przekłada się na długość życia Polaków. W Łódzkiem oczekiwana długość życia należy do najkrótszych w kraju, za to najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia.
Reklama

Mapa potrzeb zdrowotnych

Kilka dni temu resort zdrowia przedstawił Mapę potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., czyli liczący ponad tysiąc stron dokument opisujący sytuację zdrowotną Polaków. Na jego bazie powinien być budowany system opieki, aby odpowiadał na konkretne potrzeby również w podziale na regiony. Analizę potrzeb oparto na trzech głównych kryteriach: danych demograficznych, prognozach epidemiologicznych oraz czynnikach ryzyka, które wpływają na jakość życia i ryzyko zgonu.
Reklama