Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR) w programie FERS 2021 - 2027 to pilotażowy mechanizm finansowania uczenia się osób dorosłych w Polsce.

Fundusze na naukę

Każda osoba może otrzymać fundusze na szkolenia według własnego wyboru. Jest to nowość w systemie wsparcia rozwoju idei uczenia się przez całe życie i ma na celu przygotowanie systemu IKR do wdrożenia na większą skalę w przyszłości.

Reklama

Indywidualne Konta Rozwojowe to niezwykle ważne rozwiązanie. Liczę, że pozwoli na poprawę motywacji dorosłych Polaków i Polek do udziału w szkoleniach i rozwijania swoich umiejętności. W świecie, który dynamicznie się zmienia, umiejętność adaptacji i ciągłego doskonalenia jest niezbędna. Dlatego tak istotne jest, aby każdy miał dostęp do narzędzi, które umożliwią rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych – mówiła wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.

Cele programu

Obejmują on m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podniesienie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integrację społeczną, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochronę zdrowia.

Jaki budżet?

Resort funduszy i polityki regionalnej zaplanował do przeprowadzenia pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych w Polsce, co stanowi wdrożenie zaleceń Rady Europejskiej. Na przetestowanie takiego rozwiązania w polskich warunkach przewidziano 111,5 mln zł.