Informacje przekazał Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Ilu Polaków ma wysokie emerytury

Według ostatnich danych opolskiego ZUS, najwyższa emerytura w regionie wynosi 29 tysięcy złotych brutto.

Rzecznik powiedział także:

Reklama

1) W Polsce rośnie liczba emerytów otrzymujących stosunkowo wysokie świadczenia. W ubiegłym roku w całym kraju emeryturę powyżej 7 tys. złotych miesięcznie otrzymywało niemal 259 tysięcy osób, a przekraczającą 10 tys. złotych - blisko 37 tysięcy osób, przy przeciętnej emeryturze wynoszącej 3945 złotych.

2) W województwie opolskim w pierwszej trójce najwyższych emerytur są sami panowie, których świadczenie jest wyliczone na prawie 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie, około 27,5 tysiąca złotych oraz na nieco ponad 24 tysiące złotych. Wspólnym elementem dla tych klientów jest długoletni staż legalnej i oskładkowanej pracy"

3) Duży wpływ na wysokość emerytur ma coroczna waloryzacja. Tylko w oddziale opolskim ZUS, w 2024 roku proces ten objął około 266 tysięcy osób. Najwięcej zyskały osoby, które wypracowały najwyższe emerytury. Natomiast seniorom, którzy dotąd pobierali najniższą gwarantowaną emeryturę, świadczenie urosło o ponad 192 złote.

4) Na drugim biegunie są emerytury wyjątkowo skromne. Aktualnie trzy najskromniejsze emerytury wypłacane przez opolski ZUS w regionie oscylują wokół 1 złotego miesięcznie „na rękę”. Otrzymuje je dwóch panów i kobieta.

Reklama

5) "Skąd biorą się tak potężne różnice? Osoby ze skromnymi świadczeniami wykazywały często kilkunastodniowy bądź kilkutygodniowy okres oskładkowanej pracy. Z kolei emeryci, którzy mają wielotysięczne wypłaty udowodnili okres składkowania przez dziesiątki lat i często odkładali moment przejścia na emeryturę, dzięki czemu rósł ich kapitał emerytalny".

Komunikat ZUS o kalkulatorzy emerytalnym - sprawdź wysokość (prognozowaną) swojej emerytury

Kalkulator emerytalny wyliczy prognozowaną wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według tzw. nowych zasad, na ogólnych zasadach, o których mowa w przepisach łącznie z ewentualną kwotą okresowej emerytury kapitałowej. Prognozowaną wysokość emerytury wyliczamy przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Podstawa obliczenia nowej emerytury to:

  • kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim koncie w ZUS,
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • kwota środków zapisanych na Twoim subkoncie w ZUS.

Kalkulator korzysta z tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego pod koniec marca każdego roku.

Ważne!
Przy pomocy kalkulatora emerytalnego według nowych zasad nie możesz obliczyć wysokości emerytur z tzw. starego systemu.

Kwota emerytury – którą wyliczysz przy pomocy kalkulatora – jest to wysokość prognozowana na podstawie m.in. przyjętych założeń makroekonomicznych i wpisanych przez Ciebie danych oraz parametrów. Prognozowana wysokość emerytury, którą oblicza kalkulator jest to kwota brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA!
Ze względu na różne sposoby obliczania, prognozowana wysokość emerytury wyliczonej przez kalkulator emerytalny różni się od wysokości hipotetycznej emerytury, podawanej w "Informacji o stanie konta", którą od nas otrzymujesz.

Prognozowaną wysokość emerytury kalkulator oblicza na moment przejścia na emeryturę. Wysokość ta zależy nie tylko od dotychczas zgromadzonych przez Ciebie składek i kapitału początkowego (jak ma to miejsce w przypadku hipotetycznej emerytury), ale także od przyszłych waloryzacji składek oraz przyszłych składek. Wysokość przyszłych składek zależy od założeń makroekonomicznych przyjętych w kalkulatorze oraz parametrów podanych przez Ciebie.

Kalkulator emerytalny oblicza prognozowaną wysokość emerytury nie tylko na podstawie danych już zapisanych na Twoim koncie w ZUS, ale również w oparciu o założenia i parametry dotyczące przyszłych lat.