Wszystkie te gminy mają możliwość składania wniosków do 5 lipca bieżącego roku.

Dofinansowanie dla 64 gmin

W ramach pilotażowego projektu zostanie wybranych 64 gminy, które otrzymają dofinansowanie na rozwijanie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 480 000 złotych, co stanowi nawet 100 proc. kwalifikowanych wydatków.

Reklama

Projekt jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Jaka całkowita pula?

Całkowita suma środków przeznaczonych na pilotaż wynosi 30,72 miliona złotych. W ramach pilotażu zostaną uruchomione Kluby Rozwoju Cyfrowego w 64 gminach na terenie całego kraju. Te kluby będą lokalnymi ośrodkami, w których mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje umiejętności cyfrowe. Kluby te będą działać w ramach istniejących instytucji kultury, edukacji i kształcenia ustawicznego na terenie gmin.

Dla kogo?

Oferta Klubów Rozwoju Cyfrowego jest szczególnie skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza tych, którzy mają problemy z obsługą komputerów lub swobodnym korzystaniem z internetu. Uczestnicy zajęć nauczą się, jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii i elektronicznych usług przydatnych w codziennym życiu, np. w obszarze e-zdrowia i e-administracji.