Niedziela handlowa

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ostatnia niedziela 28 kwietnia jest niedzielą handlową.

Kiedy zakaz nie obowiązuje

Reklama

Ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta nie obowiązuje w:
1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.


Reklama

Kiedy przypadają niedziele handlowe w 2024 r.

Niedziele handlowe w 2024 r.:

 • 28 stycznia,
 • 24 marca,
 • 28 kwietnia,
 • 30 czerwca,
 • 25 sierpnia,
 • 15 grudnia,
 • 22 grudnia.

Zakaz w niedziele i święta nie obowiązuje m.in. :

 • na stacjach paliw płynnych;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych na dworcach;
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w zakładach pogrzebowych.

Kary za nieprzestrzeganie zakazu handlu

Zgodnie z ustawą, za nieprzestrzeganie zakazu handlu oraz wykonywania czynności związanych z z handlem w niedziele lub święta, powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2024 r. poz. 449.)