Co ważne, ubezpieczenie obejmuje wypadki w szkole lub na uczelni, w domu, na zajęciach pozaszkolnych oraz wyjazdach, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działa także w dni wolne od zajęć.

Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie

W UNIQA istnieje możliwość rozszerzenia szkolnego NNW o ubezpieczenie ochrony prawnej na wypadek hejtu w Internecie. Dzięki temu w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności ubezpieczonego w Internecie, będzie miał on możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem. Jeśli osoba objęta ochroną ubezpieczeniową zostanie pomówiona, znieważona lub gdy bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jej życia prywatnego, my jako ubezpieczyciel podejmiemy prawne kroki mające na celu ochronę interesów ubezpieczonego, a także zorganizujemy i opłacimy specjalistę IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o ubezpieczonym. Zapewnimy także dostęp do konsultacji psychologicznych, zarówno na odległość, np. przez telefon lub wideoczat, jak i stacjonarnie, do 10 wizyt w placówce medycznej.

Ubezpieczony może rozszerzyć NNW szkolne także o OC w życiu prywatnym, przeznaczone dla młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

Koszt ubezpieczenia szkolnego NNW kształtuje się od ok. 40 zł do ponad 300 zł za rok. Jego finalna cena zależy od wariantu, na który zdecyduje się ubezpieczony, czyli od wyboru właściwego poziomu sum ubezpieczenia oraz opcji dodatkowych, takich jak wspomniana ochrona na wypadek hejtu w Internecie i OC w życiu prywatnym.

Przy wyborze właściwego ubezpieczenia należy kierować się przede wszystkim sumami ubezpieczenia - im wyższe, tym większe świadczenie będzie należne w momencie, gdy dojdzie do wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. W UNIQA suma ubezpieczenia w najwyższym wariancie sięga nawet 100 tys. zł w przypadku śmierci ubezpieczonego. Warto także rozważyć opcje dodatkowe, które odpowiadają na konkretne potrzeby ubezpieczonych. Nie bez znaczenia może być też fakt, że możemy wesprzeć działanie społeczne, ponieważ z każdej sprzedanej polisy ubezpieczenia szkolnego, UNIQA przekazuje złotówkę na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Czytaj więcej w dodatku DGP Witaj szkoło