Analizę, z której treścią zapoznał się DGP, przygotowali: Sławomir Dudek - główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju i były dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, Ludwik Kotecki - członek Rady Polityki Pieniężnej, oraz ekonomistka Monika Kurtek.
Reklama
W raporcie "Zagrożenia nadmiernego długu publicznego" wskazane są najważniejsze wyzwania. Pierwsze to starzenie się społeczeństwa. Zgodnie z projekcją Komisji Europejskiej z 2021 r. całkowite wydatki związane z wiekiem wzrosną z 20,1 proc. PKB w 2019 r. do 24,1 proc. PKB w 2060 r. Prognoza ta jednak nie jest pełna, nie uwzględnia m.in. ustawy zakładającej, że wydatki na zdrowie do 2027 r. mają osiągnąć poziom 7 proc. PKB.
Drugie wyzwanie to transformacja energetyczno-klimatyczna. „"olska zgodziła się na cel neutralności klimatycznej dla całej UE. W tym kontekście - w średnim okresie - istotny jest cel pośredni: 55-proc. redukcja emisji CO2 przez UE do 2030 roku. Oznacza to, że do tego roku Polska powinna wnieść swój wkład redukcyjny o ok. 43-51 proc. względem 1990 roku" - podają autorzy raportu. Trudno przy tym ocenić koszty tego przedsięwzięcia: KE szacuje je na 240 mld euro w nadchodzącej dekadzie, rząd w 2019 r. w dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2040 roku" podawał kwotę 335 mld euro do 2040 r.