Celem jest wspólne budowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Obie spółki zadeklarowały, że wdrożą znowelizowany system wsparcia eksportu. Dzięki temu biznes korzystający z usług Banku Pekao będzie mógł dalej rozwijać swoją obecność na obcych rynkach. Przedsiębiorcy otrzymają zestaw nowych instrumentów finansowania bieżącej i inwestycyjnej aktywności w Polsce i poza krajem.

Reklama

– Pekao od lat niezwykle intensywnie wspiera swoich klientów w zagranicznej działalności biznesowej. Umożliwiamy im bowiem korzystanie z szerokiego portfolio produktów oraz usług finansowych, wnosząc tym samym wkład w rozwój siły polskiego eksportu i umacnianie siły marki „Made in Poland” na świecie – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. Podkreśla, że jest to element biznesowego DNA Banku Pekao od początku jego istnienia. – Zacieśnienie współpracy z KUKE z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na aktywności zagraniczne naszych klientów, którym będziemy mogli zaproponować rozwiązania jeszcze pełniej odpowiadające ich potrzebom – dodaje szef Pekao.

Obie strony podkreślają, że bliska współpraca pozwoli na osiągnięcie efektu synergii z korzyścią dla polskich firm, a także obu instytucji. Bank Pekao to bowiem jedna z największych instytucji finansowych w kraju, ciesząca się dużym zaufaniem rzeszy polskich dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei KUKE jako oficjalna agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych to jedyny w Polsce podmiot oferujący ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa.

Przedstawiciele obu instytucji przypominają, że rola wspierania polskiej przedsiębiorczości to jedna z głównych misji, jakie sobie stawiają. – Jednym z filarów strategii biznesowej naszego Banku jest zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, w tym ekspansji międzynarodowej krajowych przedsiębiorstw. Porozumienie zawarte pomiędzy Pekao a KUKE to kolejny krok na drodze do realizacji tego celu – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej.

Dzięki porozumieniu z KUKE klienci korporacyjni Pekao będą mogli z myślą o wyjściu na inne rynki posiłkować się produktami dostosowanymi do ich potrzeb taniej, bezpieczniej i z większymi limitami finansowymi. Co ważne, na wsparcie mogą liczyć zarówno firmy od dawna obecne poza Polską, jak i te, które dopiero planują zagraniczną aktywność i budują swój łańcuch dostaw.

Skorzystanie z oferty sprawi, że finansowanie aktywności zewnętrznej firm zostanie odpowiednio zabezpieczone zarówno od strony interesów biznesu, jak i banku.

Reklama

– Podpisane memorandum sprawi, że w naszej ofercie – obok klasycznych produktów finansowania zagranicznych polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym – znajdą się również kredyty przeznaczone na finansowanie inwestycji krajowych, generujących eksport, zabezpieczone przez KUKE gwarancjami ubezpieczeniowymi, czy też instrumenty finansowania dłużnego przeznaczone na zakup aktywów zagranicznych, korzystające ze wsparcia w postaci polisy ubezpieczeniowej. W ramach finansowania działalności obrotowej, związanej z realizacją kontraktów eksportowych, będziemy mogli zaoferować także produkty kredytowe finansujące łańcuch dostaw z zabezpieczeniem w postaci gwarancji – podkreśla Jerzy Kwieciński.

– Polskie firmy za pośrednictwem banków zyskują możliwości zwiększające ich przewagi w rywalizacji na międzynarodowych rynkach, otrzymując dostęp do wyższych i atrakcyjniejszych cenowo kredytów na rozbudowę swojego potencjału eksportowego. Zyskują na tym wszystkie strony, w tym cała polska gospodarka – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Przedsięwzięcia mające na celu wzrost eksportu czy akwizycje na zagranicznych rynkach często mogą wiązać się z dodatkowymi wyzwaniami i ryzykiem. Umowa ma odpowiadać na te zagrożenia. Jak przekonuje prezes KUKE, to tym ważniejsze w obecnej sytuacji, gdy biznes wciąż odbudowuje się po ubiegłorocznej recesji, a dziś musi się borykać z szybko rosnącymi kosztami i zakłóceniami w światowych łańcuchach dostaw. Wsparcie w czasie niepewności na rynku wywołanej trwającą pandemią, problemami z zapewnieniem dostaw komponentów czy cenową huśtawką surowców i materiałów może się okazać wręcz niezbędne. – Klienci Pekao SA otrzymują dzięki współpracy Banku z KUKE kompletny zestaw narzędzi, który zapewni im na lata bezpieczne finansowanie transakcji handlowych, transakcji przejęć na innych rynkach oraz inwestycji w kraju i za granicą – mówi Janusz Władyczak.

To nie pierwsze przedsięwzięcie realizowane wspólnymi siłami Pekao i KUKE. Obie instytucje współpracują od 2018 r., od kiedy to Pekao korzysta z produktów z portfolio KUKE. Wspólnie zrealizowano już szereg strategicznych dla polskiego biznesu projektów. W 2019 r. udzielono linii gwarancyjnej gdyńskiej stoczni Crist. Umożliwiło to finansowanie jej działalności eksportowej i udostępnienie większej linii kredytowej przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka podejmowanego przez bank. Krakowska spółka Control Process dzięki gwarancjom i prefinansowaniu kontraktu eksportowego mogła realizować dwa kontrakty na budowę tłoczni gazu w Estonii. Pekao z KUKE oferowało również pomoc polskim przedsiębiorstwom w tworzeniu odnawialnych źródeł energii na Ukrainie czy przy eksporcie polskich pociągów.

GRK